Yrd. Doc. Dr. Murat Çokol

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamladı. “Biyomedikal bilimlerde dağıtımlı düşünmenin özellikleri” konulu doktora tezini Columbia Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Bölümü’nde sundu. Doktora sonrası çalışmaları sırasında ilk olarak Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi’nin bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi Biyomedikal Enformatik bölümünde, bilimsel sahtekarlığın analizi için kantitatif modeller geliştirdi. Daha sonra Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün bursiyeri olarak Harvard Tıp Fakültesi’nde ilaç etkileşimlerinin diğer biyolojik veriler ışığında anlaşılması ve tahmin edilmesi üzerine çalıştı.

2010 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik programında öğretim görevlisi olarak çalışmakta, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Çerçeve Programı tarafından desteklenen araştırma projelerini yönetmektedir. Çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış 11 makalesi bulunmaktadır.

Doç. Dr. Mustafa Özgür Güler

Bilkent Üniversitesi UNAM- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

1978’de Antalya’da doğdu. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 2002 yılında Worcester Polytechnic Enstitüsü, Kimya ve Biyokimya Bölümü’nden yüksek lisans derecesini ve 2006 yılında da Northwestern Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden doktora derecesini aldı.

2006 ve 2008 yılları arasında Northwestern Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde Biyonanoteknoloji Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nde ve Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde (UNAM) araştırma grubuyla beraber çalışmalarına devam etmektedir. 2013 yılı itibariyle Dr. Güler’in 50’nin üzerinde uluslararası atıf endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış makalesi olup; bu makalelere 1000’in üzerinde atıf yapılmıştır. Dr. Güler’in iki adet uluslarası patenti ve 4 ulusal patent başvurusu vardır. Doç. Dr. Güler’in araştırmaları AB Marie Curie Desteği, TÜBA, ODTÜ Parlar Vakfı, İTÜ FABED Vakfı ve TWAS kurumu tarafından ödüle layık bulunmuştur.

Yrd. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü

6 Ocak 1979’da Kırklareli’nde doğdu. 2001’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünde yüksek lisansını ve 2007 yılında Illinois Üniversitesi (Urbana-Champaign), Fizik Bölümü’nde doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora çalışmaları sonrasında, Harvard Üniversitesi Kimya Bölümü’nde 2007-2009 tarihleri arasında doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Şubat 2009’da Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı.

Dr. Kocabaş uygulamalı yoğun madde fiziği alanında kuantum malzemelerin optik ve elektronik uygulamaları konusunda araştırmalar yapmaktadır. Yrd. Doç. Coşkun Kocabaş’ın Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 35 makalesi olup, bu makalelere 2000’in üzerinde atıf yapılmıştır.

Dr. Kocabaş, Türkiye’de yaptığı araştırmaları sonucunda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2011 Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödülü ve ODTÜ Prof. Mustafa Parlar Vakfı 2012 Araştırma Teşvik ödülü almıştır. Dr. Kocabaş, Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Serdar Kozat

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Sinyal işleme, otomatik öğrenme, kablosuz ve sualtı haberleşme sistemleri alanlarında araştırmalar yapan Kozat, doktorasını 2004 yılında Illinois Üniversitesi (Urbana- Champaign)’den almıştır. Doktora çalışmaları sırasında Microsoft Research’de (Seattle, ABD) araştırma görevlisi olarak çalışan Kozat, daha sonra IBM Research T.J. Watson Araştırma Laboratuvarı’na (New York, ABD) proje lideri olarak katılmıştır.

Dr. Kozat Bilkent Üniversitesi’ne 2012 yılında katılmadan önce, 2003-2007 yılları arasında IBM Research’de, 2007-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde yardımcı doçent doktor olarak çalışmıştır. Kendisi IEEE Transactions on Signal Processing dergisinde editör olarak çalışan Dr. Kozat, 2012 yılında IEEE Sinyal İşleme Teorisi ve Otomatik öğrenme komitelerine seçilmiştir.

Dr. Kozat 2011 yılında IBM Research Öğretim Üyesi Ödülü’nü, Koç Üniversitesi Üstün Öğretim Üyesi Ödülü’nü ve Prof. Dr. Mustafa N. Parlar (ODTÜ) Teşvik Ödülü’nü, 2010 yılında Türkiye Bilimler Akade- misi Üstün Genç Araştırmacısı Ödülü’nü, 2009 yılında da TÜBİTAK Kariyer Ödülü’nü almıştır. Dr. Kozat ayrıca 2012 yılında sinyal işleme teorisine katkıları nedeniyle IEEE’ye kıdemli üye olarak seçilmiştir.

Prof. Dr. Altuğ Özpineci

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

20 Nisan 1976’da Anamur’da doğan Altuğ Özpineci 1997’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden ve Matematik Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 1999 yılında Bilkent Fizik Bölümünde Katı Hal Fiziği temalı yüksek lisansını ve 2001 yılında da ODTÜ Fizik Bölümünde de Yüksek Enerji Fiziği temalı doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora çalışmaları sonrasında, 2001-2004 tarihleri arasında, Trieste-İtalya’da, 2004-2005 tarihleri arasında da Bari-İtalya’da doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2005 yılında, araştırmalarına devam etmek üzere ODTÜ Fizik bölümünün kadrosuna katıldı.

Halen, ODTÜ, Fizik Bölümü’nde profesör olan Özpineci, ışık konisinde QCD toplam kuralları, hadron etkileşimleri, kiral tedirgeme kuramı, mezon molekülleri ve quark modeli üzerinde araştırmalar ve TÜBİTAK ve AB çerçeve programları tarafından desteklenen çeşitli projelerde yürütücü ve araştırmacı sıfatıyla çalışmalar yapmaktadır.