Dr. Arif Engin Çetin

Dr. Arif Engin Çetin

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi – Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Arif Engin Çetin, lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında ve yüksek lisansını Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği alanında Koç Üniversitesi'nde ve doktora eğitimini, Boston Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra doktora sonrası çalışmalarını Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) ve Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de gerçekleştirmiştir. 2016–2018 yılları arasında, DNA sekanslama teknolojileri geliştiren Omniome Inc. (San Diego, CA) şirketinde mühendis olarak çalışmıştır. 2018 yılında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde “Nanofotonik ve Biyo-Tanımlama Sistemleri” laboratuvarını kurmuştur. Taşınabilir biyosensörler, cep telefonu tabanlı mikro-görüntüleme sistemleri, yüksek hassasiyet ve verimli biyo-tanımlama platformları, mikro-akışkan entegre nano-sensörler, optik sitometri teknolojileri ve düşük-maliyetli elektrokimyasal biyosensörler üzerine yürüttüğü çalışmalar ile hasta başı teşhis platformlarının, kanser için kişiselleştirilmiş hızlı ilaç terapi seçim tekniklerinin, düşük maliyetli görüntüleme ve sensör teknolojilerin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. 

Dr. Çetin, Ocean Insight 2020-21 Grant Program The Inspiration Ödülü, 2020 TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü, 2019 Genç Bilim İnsanları (BAGEP) Ödülü, 2016 Koch Institute Quinquennial Cancer Research Ödülü ve 2011 Boston University, Nanoscience & Nanobiotechnology Center Ödülüne sahiptir. Dr. Çetin’in yayın sayısı 51 olup h -index’i 22’dir.

Prof. Dr. Elif Çadırcı

Atatürk Üniversitesi – Tıbbi Farmakoloji

Dr. Elif Çadırcı, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamış ve Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji anabilim dalında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve saymanı olarak görev yapmıştır. Halen “The Eurasian Journal of Medicine” dergisinin bölüm editörlüğü ve TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Serotonin 5-HT7 ve ürotensinin UTR2 reseptörleri ve fizyopatolojik rolleri, sepsis, sepsis fizyopatololojisi ve yeni tedavi stratejileri, enflamasyon ve ilişkili hastalıklar, bor madeni ve kemik sağlığında kullanımı alanlarında çalışmaktadır. Sepsis alanında yaptığı bir çalışma Shock dergisinde kapak makalesi olarak basılmıştır. Dr. Elif ÇADIRCI’nın dört adet patenti bulunmaktadır. 

Dört adet patenti olan Elif Çadırcı’nın 130 tanesi Science Citation Index kapsamında olmak üzere toplam 157 yayını bulunmaktadır. Yayınlarına 2000’den fazla atıf yapılan Elif Çadırcı’nın Web of Science’a göre H-indeksi 26’dır. Birçok akademik araştırmalarını teşvik ödülü almıştır. 2 yüksek lisans 5 doktora öğrencisinin tezinde danışmanlık yapan Prof. Dr. Elif Çadırcı hala Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün müdürlüğünü yapmaktadır.

Prof. Dr. Elif Çadırcı
Doç. Dr. İsmail Öçsoy

Doç. Dr. İsmail Öçsoy 

Erciyes Üniversitesi – Analitik Kimya

Doç. Dr. Öçsoy, lisans derecesini Kırıkkale Üniversitesi Kimya Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini Florida Üniversitesi Kimya Bölümü’nden almış; doktora çalışmasını Florida Üniversitesi Nanobiyoteknoloji alanında yapmıştır. Dr. Öçsoy’un bilimsel çalışmalarının evrensel bilime sağladığı en önemli katkı Nanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji alanlarındadır. Bu alanlara katkı sağladığı 4 önemli araştırma konusunu, DNA Aptamer konjuge edilmiş nanomalzemelerin kanser ve enfeksiyon tedavisinde kullanımı, yeni nesil immobilizasyon ile yüksek katalitik aktivitesi, yeşil kimya ile nanomalzemelerin üretimi, biyoanalitik ve biomedikal uygulamaları ve stabilite gösteren organik-inorganik hibrit nanomalzemelerin üretimi ve son olarak bakterilerin (antibiyotik dirençliler dahil) tespiti için nanobiyo-sensörlerin üretimi oluşmaktadır. 

Dr. Öçsoy yaptığı araştırmalar ile Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015 yılında antibiyotik dirençli mikroorganizmalarla mücadele için küresel bir eylem planına katkılar sunmuştur. Ülkemizdeki hastanelerin  mikroorganizmaların  tespitinde  kullanılan  tanı  testlerini ithal etmesinden dolayı, ülkemizin millileştirme politikası kapsamında ithal tanı testlerini üretmiş, patent başvuruları yapmış ve saygın dergilerde yayımlar yapmıştır. Dr.Öçsoy’un saygın dergiler başta olmak üzere yüksek etki  faktörüne sahip Advanced  Materials, Journal  of American  Chemical Society, ACS Nano  ve Analytical Chemistry gibi dergilerde 70’in  üzerinde  bilimsel  makalesi  bulunmaktadır. H-indeksi 34 ve atıf sayısı 3085’dir.

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖNSES

Erciyes Üniversitesi - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Prof. Dr. M. Serdar Önses, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Kimya Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanlarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamış, doktora derecesini ise Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde ve doktora sonrası araştırmalarını Illinois at Urbana-Champaign Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde sürdürmüştür. Araştırma programının ana temasını, nanoyapılı yüzeylerin üretilmesine yönelik olarak kendiliğinden düzenlenme süreçlerinin anlaşılması ve tasarlanması oluşturmaktadır. Bu araştırma programı fonksiyonel kaplamalar, kimlik doğrulama, ve optoelektronik aygıtlar gibi teknolojik olarak önemli birçok alanı etkilemektedir. Başvuru aşamasında 10’un üzerinde patenti bulunmaktadır. Bilimin geniş çevrelere yayılması için en önemli unsurun nitelikli genç bilim insanlarının yetiştirilmesi olduğuna inanmakta, çok sayıda lisans öğrencisini araştırma grubuna dahil ederek akademik hayata yönelmelerini desteklemekte ve orta öğretim öğrencilerine yönelik laboratuvar gezileri ve mentörlük faaliyetlerini düzenlemektedir.

Dr. Önses’in bilime yaptığı katkılar Nature Nanotechnology, ACS Nano, Advanced Materials gibi prestijli dergilerde yayınlanmıştır. Toplamda 60’ın üzerinde bilimsel yayını bulunan Dr. Önses’in yayınlarına 2000’den fazla atıf yapılmış olup h-indeksi 22’dir. Yaptığı bilimsel çalışmaların önemiyle ilgili Nature Nanotechnology ve Nature Materials dergilerinde vurgu yazıları yayınlanmış ve birçok teşvik ödülü almıştır.

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖNSES
Doç. Dr. Şuayip YÜZBAŞI

Doç. Dr. Şuayip YÜZBAŞI

Akdeniz Üniversitesi–Matematik

Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı, lisans derecesini, yüksek lisans ve doktora derecelerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Uygulamalı Matematik alanında çalışan Yüzbaşı, çalışmalarını bilim ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlerin modellenmesindeki diferansiyel denklemler, integral denklemler, kesirli türevli diferansiyel denklemler, integro-diferansiyel denklemler ve sistemlerinin çözümleri üzerine yoğunlaştırmıştır. Ayrıca, bilim ve mühendislik alanlarında kirlilik modeli, çeşitli popülasyon modelleri, HIV enfeksiyonu modelleri, hantavirüs enfeksiyon modeli, kuantum ve astrofizikte   karşılaşılan bazı problemleri ve konfeksiyon difüzyon modeli gibi çeşitli matematiksel model problemlerin çözümleri için yeni yöntemler kazandırarak biyoloji, fizik, kimya, tıp ve mühendislik alanlarına da katkı sağlamıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ‘nde SCI/SCIE kapsamında yayın yapan akademisyenlerin her 6 ayda bir ödüllendirilmesinde 2011 ve 2012 yıllarında 3 defa en çok yayın yapan akademisyen olarak birinci olmuştur.   

Yüzbaşı’nın, alanında uluslararası etki faktörü yüksek dergilerde 80’i SCI/SCIE kapsamında toplam 108 araştırma makalesi ve toplam 172 yayını bulunmaktadır. Yayınlarına yapılan 1700’ün üzerinde atıfı bulunan Yüzbaşı’nın H-index’i 24’tür. Şuayip Yüzbaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Stanford Üniversitesi’ndeki bilim insanları John Ioannidis ve arkadaşları tarafından 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda 2020 Yılında PLOS Biology dergisinde yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alan 857 Türk bilim insanından biri olmuştur.

Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya

Sakarya Üniversitesi – Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya, lisans, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini Ostrava Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi’nde, doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde ve doktora sonrası çalışmalarını Manchester Üniversitesi, Ulusal Grafen Enstitüsü’nde tamamlamıştır.  Dr. Çetinkaya’nın çalışmaları nanoyapılı ve iki boyutlu malzemelerin sentezlenmesi ve yenilikçi batarya bileşenleri geliştirerek bataryaların enerji yoğunluğu ve kararlılıklarını arttırmak üzerinedir. Gerçekleştirilen çalışmalar sadece lityum iyon bataryalar konusunu değil, yeni nesil batarya teknolojileri olarak bilinen lityum sülfür ve lityum hava batarya teknolojilerini de konu almaktadır. Çalışmaları kapsamında elektrikli araçların ve yenilebilir enerjinin arttırılması ile karbondioksit salınımını düşürmeyi ve küresel ısınmanın yarattığı etkileri azaltmayı amaçlamaktadır. 

Çetinkaya Sakarya Üniversitesi’nde batarya teknolojileri öğrenci topluluğunun kurulmasına katkı sağlayarak, lisans öğrencilerinden başlayarak bu bilimsel etkinin yayılmasını hedeflemiştir. SCI/SCIE kapsamında 65’in üzerinde uluslararası bilimsel makalesi, 1100’ün üzerinde atıfı bulunmaktadır ve H-indeksi 22’dir. Danışmanlığında tamamlanmış 4 yüksek lisans tezi ve devam eden 4 adet doktora tez çalışması ile enerji depolama alanında bilim insanı yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya