Doç. Dr. Engin DURGUN

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Engin Durgun 15 Mayıs 1979 yılında Ankara’da doğdu. Lisans (2001), yüksek lisans (2003) ve doktora (2007) derecelerini Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünden aldı. Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra Liege Üniversitesi (Belçika) Fizik bölümünde, daha sonra Massachusetts Teknoloji Üniversitesi (MIT) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Kasım 2012 itibarıyla Türkiye’ye dönüş yaparak Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2015 yılından itibaren UNAM’ın direktör yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Dr. Durgun, araştırma grubuyla birlikte, 2-boyutlu nano-sistemler, kimyasal reaktivitenin artırılması ve ilaç moleküllerinin dağıtımı gibi farklı sahalarda kuantum mekaniği tabanlı temel prensip (ab initio) hesaplama teknikleri kullanarak araştırmalar yapmaktadır. Türkiye, Avrupa ve ABD’deki deneysel ve teorik araştırma gruplarıyla birlikte çalışmakta ve ortak projeler yürütmektedir.

Dr. Durgun’un Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 50’den fazla makalesi olup; bu makalelere 2000’in üzerinde atıf yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmalar birçok ulusal ve uluslararası konferanslarda sözlü ve poster olarak sunulmuştur. Bu çalışmalarından dolayı TÜBA-GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (2015), Mustafa Parlar Araştırma Teşvik (2015), FABED Eser Tümen Üstün Başarı (2015), BAGEP-Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları (2013) Ödüllerine layık görülmüştür.

Doç. Dr. Sinem ÇÖLERİ ERGEN

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen, 2000'de Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde 2002 ve 2005 yıllarında tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Pirelli ve Telekom Italia’nın Kablosuz Sensör Ağları Laboratuvarı’nda araştırmacı mühendis olarak çalıştı. 2009 yılında Koç Üniversitesi, Mühendis Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde göreve başladı. 2011 ve 2012 yıllarında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde ziyaretçi profesör olarak görev aldı.

Dr. Ergen hücresel ağlar (5G, 4G, LTE/LTE-A), araç içi sensör ağları, araçlar arası haberleşme, makineler arası haberleşme, akıllı ulaşım sistemleri konularında çalışmaktadır. Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 23 makalesi, uluslararası konferanslarda sunulmuş toplam 36 bildirisi ve 7 patenti olup; bu yayınlara 4900’ün üzerinde atıf yapılmıştır. IEEE Transactions on Vehicular Technology ve IEEE Communications Letters dergilerinde editörlük ve IEEE Haberleşme Mühendisliğindeki Kadınlar Topluluğunda tanıtma başkanı görevlerini yürütmektedir.

Dr. Ergen’in aldığı ödüller arasında 2015 yılı TÜBA-GEBİP, 2014 yılı BAGEP, 2011 ve 2012 yılları Türk Telekom İşbirliği Ödülleri ve 2010 yılı Marie Curie Reintegration Grant bulunmaktadır.

Doç. Dr. Buğra GEDİK

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Buğra Gedik, lisans öğrenimini 1997-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Georgia Institute of Techhnology üniversitesi College of Computing bölümünde doktora çalışmalarına başladı. 2006 yılında doktora derecesini aldıktan sonra IBM Thomas J. Watson araştırma merkezinde Research Staff Member olarak 6 sene çalıştı. Dr. Gedik 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliğine başladı. Halen bu bölümde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.

Dr. Gedik'in araştırmaları veri ağırlıklı dağıtık sistemler ve Büyük Veri üzerinedir. Bu alanlarda yaptığı çalışmalar sonucunda 1 kitap, 2 kitap bölümü, ve 80’in üzerinde uluslararası dergilerde ve konferanslarda makale yayınlamıştır. Özellikle veri katarı işleme alanına yoğunlaşmış 35 adet ABD patentine sahiptir. SPL programla dilinin      eş-mucididir.

ACM ve IEEE'ye üye olan Dr. Gedik, IEEE Transactions on Services dergisinde editörlük yapmaktadır. Dr. Gedik’in aldığı akademik ödüllerin arasında 2013 yılı IBM Fakülte ödülü ve 2013 yılı Bilim Akademisi Derneği Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülü bulunmaktadır. Dr. Gedik IBM Research'te çalışırken IBM Master Inventor ve IBM Corporate Award ödüllerini almıştır. Dr. Gedik'in 5 makalesi uluslararası konferanslarda en iyi yayın ödülüne layık görülmüştür.

 

Doç. Dr. Vehbi Çağrı GÜNGÖR

Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Vehbi Çağrı GÜNGÖR lisans ve yüksek lisans derecelerini 2001 ve 2003 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden, doktora derecesini 2007 yılında Georgia Institute Technology (Atlanta, GA, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almıştır. Şu an Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Dr. Güngör'ün araştırma alanları kablosuz ve mobil haberleşme, kablosuz sensör ağları, akıllı şebekelerde iletişim, sualtı haberleşme ağlarıdır. Dr. Güngör'ün araştırma projeleri Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Telekom, Turkcell, NETAŞ, gibi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

Dr. Güngör kablosuz haberleşme alanında 4600’den fazla atıf alan 70’den fazla bilimsel makalenin yazarıdır. Dr. Güngör’ün h-indeksi Google Scholar’a göre 25’dir. Ayrıca, Dr. Güngör IEEE Trans. on Industrial Informatics ve Ad Hoc Networks (Elsevier) dergilerinde Editör olarak görev yapmaktadır.

Dr. Güngör, 2015 yılında Ad Hoc Networks (Elsevier) dergisi tarafından Yılın Editörü ödülüne, 2014 yılında TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülüne, 2012 yılında IEEE Trans. on Industrial Informatics dergisi tarafından En İyi Makale ödülüne layık görülmüştür.

 

Doç. Dr. Emre Onur KAHYA

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Emre Onur Kahya 1978 yılında Ankara’da doğdu.1996’da Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden, 2000’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında ODTÜ’de yüksek lisans yaptıktan sonra, Florida Üniversitesi’nde kuramsal yüksek enerji fiziği ve kozmoloji alanında 2008 yılında doktorasını tamamladı.

2008 yılında Koç Üniversitesi’nde bir yıl araştırmalarına devam ettikten sonra, 2009 yılından 2012 yılına kadar Max Planck Enstitüsü - Jena’da doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.  

Kozmoloji alanında quantum gravitasyon etkileri ve Einstein teorilerinin modifikasyonu konularında çok sayıda kuramsal çalışmalar yapmış olan Dr. Kahya’nın uluslararası yayınları 600’ün üzerinde atıf almıştır. Dr. Kahya’nın akademik çalışmaları, 2009 da Marie Curie International Reintegration Grant (IRG) ile desteklenmiş ve 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (TÜBA-GEBİP) değer görülmüştür. 

Yoğunluklu olarak kozmoloji, kuantum gravitasyonu ve karanlık madde konularında kuramsal çalışmalar yürüten Dr. Kahya, Türkiye’nin en büyük kozmoloji grubuna sahip olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Doç. Dr. Filiz KURALAY

Ordu Üniversitesi Kimya Bölümü

Filiz Kuralay Ordu’da doğdu. 2001'de Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek lisansını ve doktorasını yine aynı bölümde sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi, San Diego (UCSD)’da yaklasık 3 yıl süren doktora sonrası araştırmalarından sonra yurda geri döndü.

Dr. Kuralay 2013 yılından beri Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları nanoteknoloji, nano/mikromotorlar, biyosensörler, biyoyakıt hücreleri, kontrollü ilaç salımı ve iletken polimerlerdir.

Dr. Filiz Kuralay’ın 50’nin üstünde yayını olup, 10 adet kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Makalelerine 1000 civarı atıf yapılmıştır. Ayrıca 2 kitap editörlüğüne devam etmektedir. Dr. Kuralay 20’ye yakın ulusal ve uluslararası projede (TÜBİTAK, Amerikan Sağlık, Savunma ve Enerji Bakanlıkları, Procter & Gamble, vb.) yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır ve yapmaktadır. 25 davetli konuşma ve 60 tane bilimsel toplantı sunumu bulunmaktadır.

Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Eser Tümen Araştırma Ödülü-2013, Ordu Üniversitesi Başarı Ödülü-2014, UNESCO-L’ORÉAL Bilim Kadını Ödülü-2015 ve Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanı Ödülü (TÜBA-GEBİP) sahibidir. 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisine Asosye üye seçilmiştir.

 

Yrd. Doç. Dr. Özgür ŞAHİN

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Özgür Şahin 1980’de doğdu. 2003'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden lisans eğitimini derece ile tamamladı. Heidelberg Üniversitesi Uluslararası Moleküler ve Hücre Biyolojisi Tam Burslu Programı’ndan 2005 yılında yüksek lisansını aldıktan sonra Alman Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ), Moleküler Genom Analizi Bölümü’nden 2008’de doktorasını ‘summa cum laude’ derecesi ile aldı. Doktora çalışmaları sonrasında, DKFZ Moleküler Genom Analizi Bölümü’nde 2008-2011 tarihleri arasında araştırma grup lideri ve daha sonra Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nde 2012-2013 tarihleri arasında araştırmacı öğretim üyesi (Instructor) olarak çalıştı. Almanya’daki çalışmaları Wilhelm Sander-Stiftung (Vakfı) ve Ulusal Genom Araştırma Ağı, Amerika’daki çalışmaları ise MD Anderson Kariyer Geliştirme projeleriyle desteklendi. Dr. Özgür Şahin şu ana kadar 3 doktora ve 4 yüksek lisans öğrencisi mezun etti. Eylül 2013’de Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı.

Dr.Şahin’in projeleri EMBO Yerleştirme Fonu, FP7 Marie Curie Kariyer Entegrasyon Fonu, TÜBİTAK-Almanya ve TÜBİTAK-Fransa ikili işbirliği fonları ile desteklenmektedir. Molecular and Cellular Biology, Oncogene, PLOS Computational Biology, BMC Cancer, BMC Genomics, Cancer Letters, Molecular Cancer Therapeutics, International Journal of Cancer, Molecular Biosystems, FEBS Letters, vb. dergiler ve US-Israel Binational Science Foundation (BSF), Italian Association for Cancer Research (AIRC) ve TÜBİTAK için hakemlik yapmaktadır. American Association for Cancer Research (AACR) ve  European Association for Cancer Research (EACR) üyesidir. Dr. Şahin’in aralarında Cancer Cell, PNAS, Molecular Systems Biology ve Oncogene gibi uluslararası yüksek prestijli dergilerde olmak üzere 30’dan fazla uluslararası yayını bulunmakta olup bu makalelerin 6’sında sorumlu yazar (corresponding author) olmuştur. Dr. Şahin’in aldığı ödüller arasında Türkiye Bilim Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim adamı (TÜBA-GEBİP) ödülü (2014), Bilimler Akademisi Genç Bilim Adamı ödülü (2014) ve Alman Kanser Araştırma Merkezi’nden aldığı En İyi Performans ödülü (2010) bulunmaktadır.

 

Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

1979 yılında Kilis’te doğan Mustafa Şahmaran, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Doç. Dr. Mustafa Şahmaran, doktora çalışmaları sonrasında, Michigan ve Ryerson Üniversitelerinde 2006-2010 yılları arasında araştırmacı bilim insanı olarak çalışmıştır. 2010 yılında doçentlik unvanını alan Dr. Şahmaran mevcut durumda Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Doktora ve sonrası çalışmaları sırasında yeni nesil yüksek performanslı, hasarlarını kendiliğinden iyileştirebilme ve kendiliğinden algılama kabiliyetlerine sahip çok fonksiyonlu çimento bağlayıcılı kompozitler konularında çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Şahmaran, yapmış olduğu araştırmalar neticesinde uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde onlarca yayına sahip olup birçok uluslararası bilimsel komitede görev almıştır.

Dr. Şahmaran yapı bilimleri alanında, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) 2012 Eser Tümen Araştırma Ödülü, 2012 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (TÜBA-GEBİP), 2013 yılı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü, 2014 yılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - Teşvik Ödülü ve 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

Dr. Şahmaran ayrıca 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne Asosye Üye olarak seçilmiştir. 

 

Doç. Dr. Hakan USTA

Abdullah Gül Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Dr. Hakan Usta 1982 yılında Kayseri’de doğdu. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Kimya bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 2004-2008 yılları arasında ABD'de Northwestern Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını Prof. Dr. Tobin J. Marks ve Prof. Dr. Antonio Facchetti ile tamamladı. 2008-2011 yılları arasında Illinois Science and Technology Park'ta doktora sonrası uzman araştırmacı, 2011-2013 yılları arasında da aynı araştırma laboratuvarında proje liderliği görevlerinde bulundu. Tübitak'ın tersine beyin göçü programı çerçevesinde 2013 yılı sonunda Abdullah Gül Üniversitesinde yardımcı doçent olarak göreve başladı ve halen aynı kurumda Doçent olarak görev yapmaktadır.

Dr. Usta optoelektronik uygulamalar için nanoyapılara sahip fonksiyonel organik malzemelerin geliştirilmesi ve organik ince-film transistörler (OTFT) ve organik güneş pilleri (OPV) gibi optoelektronik aygıtlarda uygulamaları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Dr. Usta OTFT, OPV, and OLET teknolojilerinin ticarileştirilebilmesi için yüksek performanslı birçok yeni yarı-iletken ve farklı özelliklerde plastik malzemeler geliştirmiştir ve bu malzemelerin bazıları günümüzde bu alanındaki sayılı yarı-iletkenler arasında kabul edilmektedir.

Dr. Usta'nın SCI kapsamında prestijli uluslararası dergilerde yayınlanmış 35'den fazla makalesi bulunmaktadır. Yayınlarının basıldığı dergilerin ortalama etki faktörü 11 olup; bu makalelere 2000’nin üzerinde atıf yapılmıştır. Dr. Usta'nın 13 adet uluslararası patenti ve Wiley'de basılmış 1 adet de kitap bölümü bulunmaktadır.

Dr. Usta, 2014’de Bilim Akademisi-BAGEP ve 2015’deTÜBA-GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödüllerine layık görüldü.