Doç. Dr. Didem Unat

Koç Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. Didem Unat, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktorasını ise University of California San Diego Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Doktorası sırasında GPU programlamayı kolaylaştırmak için Mint Programlama Modelini geliştirmiştir. Bu başarısıyla Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan Luis Alvarez Doktora Sonrası Araştırma Bursunu almıştır. Doç. Dr. Unat, 2014'ten beri Koç Üniversitesi’ndeki ekibiyle birlikte bilimsel araştırmalarına devam etmektedir.

Gelişmekte olan paralel mimariler için programlama modelleri, performans araçları ve sistem yazılımları üzerinde çalışmalarıyla tanınmıştır. Son yıllardaki çalışmaları veri hareketi iyileştirmeleri üzerinedir ve bu çalışmaları ile 2021 yılında ACM SigHPC “Emerging Women Leader in Technical Computing” ödülüne layık görülmüş ve bu ödülü ABD dışında alan ilk kişi olmuştur. Doç. Dr. Unat, 2015'te Avrupa Komisyonundan Marie Sklodowska-Curie Bireysel Bursu, 2019'da Türkiye Bilim Akademisinden BAGEP Ödülü ve 2020'de İngiliz Kraliyet Topluluğu-Newton Advanced Fellowship almıştır. Ayrıca Avrupa Araştırma Konseyi’nden Bilgisayar Bilimleri alanında Türkiye’ye ilk ERC fonunu kazandırmıştır. 2.6M avroluk EuroHPC ortaklı projesinde de proje koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Kendisinin 35 yayını bulunmakla birlikte, 800’ün üzerinde atıf almış olup h-indeksi 13’tür. Toplam 12 öğrenci tezlerini Dr. Unat’ın danışmanlığı ile başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Bilimsel yayınlarının yanı sıra, ekibiyle geliştirdiği bir dizi önemli yazılımı açık kaynak kodu olarak erişime sunarak bilime ve yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Dr. Fatih İnci

Bilkent Üniversitesi – Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi

Doktor Öğretim Üyesi Fatih İnci, lisansını 2007 yılında İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden aldı ve 2005-2006 arasında Groningen Üniversitesi, Biyoloji Bölümü'nde eğitim gördü. İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji-Genetik&Biyoteknoloji Bölümü’nde doktorasını 2013 yılında tamamladı. Doktora sırasında, 2010 yılında University of New South Wales ve University of Technology Sydney'de; 2011-2012 arasında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Harvard-Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Brigham&Women’s Hospital (BWH)’da misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2013 – 2019 arasında Stanford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, BWH ve Harvard-MIT'de doktora sonrası araştırmacı ve akademisyen olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi-UNAM'da doktor öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Dr. İnci, enfeksiyon hastalıkları, kanser erken tanısı ve biyobelirteç keşfinde yenilikçi, kullanıcı-dostu, ultra-hassas ve spesifik mikroakışkan ve biyosensör-tabanlı hastalık tanı ve tedavi platformları geliştirmektedir.

Dr. İnci, TÜBİTAK, TÜBA, Bilim Akademisi, NSF, EMBO-ESF, Horizon 2020, JCI-Global, JCI-Türkiye, Epilepsy Foundation, Harvard Tıp Fakültesi-BWH, Springer Nature ve American Chemical Society tarafından 39 burs ve ödüle layık görüldü. TÜBİTAK, TÜSEB, NIH, FDA, DoJ/NIJ, Stanford Üniversitesi, Harvard Tıp Fakültesi-BWH ve A*STAR’ın desteklediği 53 projede yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev aldı. Ulusal/uluslararası 16 patente ve 2 ürün lisansına sahiptir. Araştırmaları, NIH-NIBIB, Science AAAS, Nature Medicine, AIP, JAMA, Newsweek, Popular Science, Stanford Üniversitesi, Johns Hopkins tarafından haber yapıldı. Dr. İnci’nin yayın sayısı 78 ve h-index’i 36 olup, 10 yayını dergi kapağında yayınlandı.

Doç. Dr. Murat Barışık

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Makina Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında lisans ve 2008 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2012 yılında Old Dominion Universitesi Makina ve Havacılık Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini bölüm birincisi olarak tamamladı. TÜBİTAK/Marie-Cruie COFUND desteği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü’ne 2014 yılında katıldı. 2018 yılından bu yana Doçent olarak görevine devam etmektedir. Murat Barışık, yeni nesil teknolojiler dolayısıyla mühendislik problemleri arasına eklenen micro/nano ölçek kütle/ısı transferi ve nano-malzemeler üzerine çalışmaktadır. Bir çok çevresel ve ekolojik problemin çözümünde, gelişen dünyanın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında, ve insan hayatının kalitesinin iyileşmesinde etkisi olacak bu teknolojiler için ekibi “Mikro/nano Mühendislik Gurubu” (MINAENG) ile araştırmalar yürütmektedir. Temel olarak, mevcut mühendislik hesaplarının çözemediği mikro/nano-ölçek gaz akışlarını, sıvı akışlarını, yüzey ıslanmasını, ısı transferini ve elektrokinetik kuvvetlerini hesaplamak için ihtiyaç duyulan moleküler seviye modellemeler gerçekleştirilmektedir. Çalışmaları Kasım 2022 itibari ile 44 uluslararası yüksek etkili makalede ve 3 kitap bölümünde sunulurken bu makalelere 1600 atıf yapılmış ve h-index 23 değerine ulaşmıştır. 2017 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (TÜBA-GEBİP), 2020 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (BAGEP) ve 2020 yılı ODTÜ Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

Dr. Onur Büyükçakır

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Kimya

Dr. Onur Büyükçakır lisans derecesini 2006 ve yüksek lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden, doktora derecesini ise 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü’nden almıştır. Araştırmacı ve yardımcı doçent olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Northwestern Üniversitesi, Güney Kore’de Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ve Institute for Basic Science araştırma kurumlarında akademik çalışmalarını sürdürmüş ve 2020 yılından itibaren de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) doktor öğretim üyesi olarak Kimya Bölümü’nde çalışmalarına devam etmektedir. Geniş ölçüde kimyadan malzeme bilimine; fonksiyonel moleküler sistemlerin tasarımı, gözenekli malzemelerin sentezi ve bu geliştirilen malzemelerin yeni teknolojik uygulamalara aktarımı Dr. Büyükçakır’ın araştırma ilgi alanlarının temelini oluşturmaktadır. Dr. Büyükçakır sentetik organik kimya, polimer kimyası, malzeme bilimi ve nanoteknolojinin kesişme noktalarında yatan kendi araştırma yaklaşımı ile başta gaz ve enerji depolama alanlarındaki karşılaşılan sorunlara yeni çözümler bulmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar devam ettirdiği bilimsel çalışmaların en büyük amacı bilim ve topluma katkı sunmak olsa da birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisine mentorluk yaparak bu öğrencilerin iyi eğitimli ve deneyimli birer araştırmacı olma yolunda becerilerini geliştirmelerini de hedeflemiştir. Şimdiye kadar yüksek etkili kimya ve malzeme dergilerinde tamamı araştırma makalesi olmak üzere 41 yayın sahibidir ve bu makaleler 3000’nin üzerinde atıf alarak Dr. Büyükçakır’ın h-indeksini 29’a taşımıştır.