Prof. Dr. Özgür Barış Akan

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Özgür Barış Akan 1994 yılında Ankara Fen Lisesi’nden mezun olmuştur. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi (1999) ve ODTÜ Elektrik- Elektronik Mühendisliği (2002) Bölümü’nden, doktora derecesini Georgia Institute of Technology Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği’nden (2004). Prof. Akan gelecek-nesil kablosuz haberleşme ağları, moleküler haberleşme ve nanoağlar, THz kablosuz haberleşme üzerine çalışmaktadır.

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC), TÜBİTAK, TÜBA, IBM, INTEL, Türk Telekom, Lockheed Martin, Avrupa Birliği ve Koç Üniversitesi’nin desteklediği çalışmalarını, Gelecek- nesil ve Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı’nda (http:// nwcl.ku.edu.tr) halen 17 doktora öğrencisi ile birlikte sürdürmektedir. Prof. Akan’ın “Biyolojik-esinli Nanoağlar ve Bilişim-esinli Nörolojik Tedavi için Sinir Sisteminin Haberleşme Kuramsal Temellerinin İncelenmesi” isimli projesi, aralarında Nobel ödülü almış bulunan dünya çapındaki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı projelerini destekleyen Avrupa Araştırma Komisyonu (European Research Council - ERC) tarafından Consolidator Grant kapsamında 1.8 milyon Avro bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır. Prof. Akan gelecek-nesil haberleşme alanında 4100’den fazla atıf alan 130’dan fazla bilimsel makalenin yazarıdır. Prof. Akan’ın H-indeksi Google Scholar’a göre 31’dur.

Prof. Akan IEEE Senior üye ve IEEE Communications Society Distinguished Lecturer (2011-2013) seçilmiştir. Prof. Dr. Özgür Barış Akan’ın aldığı ödüllerden bazıları: 2014 Kadir Has Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü, 2014 Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2012 Koç Üniversitesi Outstanding Faculty of the Year Award, 2011 IBM Shared University Research (SUR) Award, IEEE Communications Society 2010 Outstanding Young Researcher Award (EMEA region), 2010 ve 2008 (iki defa) IBM Faculty Award, 2010 ODTÜ Yılın Tez Danışmanı Ödülü, 2008 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2008 ODTÜ Outstanding Young Researcher Award almıştır, 2006 Editor of the Year Award (Ad Hoc Networks Journal, Elsevier), 2006 ODTÜ Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’dür.

Arş. Gör. Bekir Akgöz

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

10 Ekim 1987’de Ankara’da doğdu. 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden bölüm birincisi olarak lisans derecesini aldı. 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekanik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı birimde “mikro ve nano boyutlu yapıların yüksek mertebeden elastisite teorileri ile mekaniksel davranışlarının belirlenmesi” konulu doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Aynı zamanda 2009 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Arş. Gör. Bekir Akgöz’ün uluslararası atıf endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 25 makalesi olup bu çalışmaları 280’in üzerinde atıf almıştır (h-faktörü: 9). Ayrıca, 10’un üzerinde uluslararası dergide hakemlik yapmış olan Bekir Akgöz, devam eden bir TÜBİTAK projesinde de bursiyer olarak görev almaktadır.

Doç. Dr. Yusuf Baran

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

1977 yılında doğdu. Lisans derecesini Dicle Üniversitesi’nden (1998), yüksek lisans (2002) ve doktora derecelerini (2006) Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden aldı. 2005-2006 yıllarında Medical University of South Carolina’da Misafir Araştırmacı olarak çalıştı. 2007 yılından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Yusuf BARAN’ın 20’nin üzerinde araştırma projesi 72 makalesi, 150’nin üzerinde ulusal ve uluslararası bildirisi ve 80’nin üzerinde ulusal ve uluslararası ödülü vardır. Bu ödüllerden bazıları 2010 / Türkiye Bilimler Akademisi’nden “Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”, 2012 / Dünya Bilimler Akademisi’nin genç organizasyonu olan “Küresel Genç Akademi Üyeliği”, 2013 / Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nden “Bilimsel Önderlik alanında Türkiye’nin En Başarılı İnsanı Ödülü”, 2013 / Dünya Ekonomik Forumu’ndan “2013 Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”. Bu ödül, her yıl tüm dünyadan “akademik mükemmeliyet, topluma hizmet ve dünyayı değiştirme potansiyeli” bulunan 40 lider genç bilim insanına verilmektedir.

Doç. Dr. Yusuf Baran halen TÜBİTAK, Kimya Biyoloji Araştırma Destek Grubu, Yürütme Komitesi Üyeliği; Küresel Genç Akademi Üyeliği; Dünya Ekonomik Forumu Üyeliği; Türkiye Bilimler Akademisi, Kanser Çalışma Grubu Üyeliği; İYTE, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Doç. Dr. Yusuf Baran’ın başlıca çalışma alanları kanser moleküler biyolojisi, kök hücrelerin rejeneratif potansiyelleri ve bilim ve teknoloji politikalarıdır.

Doç. Dr. Engin Deligöz

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

1976’da Amasya’da doğdu. Lisans eğitimini 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nde tamamladı. Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 2001 yılında yüksek lisans, 2007 yılında doktora derecesini aldı. 1998–2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2007 yılında Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2010 yılında doçent ünvanı aldı.

Dr. Deligöz teorik yoğun madde fiziği alanında malzemelerin yapısal, mekaniksel, elektronik ve titreşimsel özellikleri konusunda araştırmalar yapmaktadır. Topolojik yalıtkanlar ve termoelektrik malzemeler özel ilgi alanına girmektedir. 2014 yılı itibariyle Dr. Deligöz’ün 80’nin üzerinde uluslararası atıf endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış makalesi olup; bu makalelere 500’ün üzerinde atıf yapılmıştır. Halen Aksaray Üniversitesi Fizik Bölümü’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Seda Keskin Avcı

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

1982 İstanbul doğumlu Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini birincilikle aldı. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans çalışmasını, 2009 yılında Georgia Institute of Technology, Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamladı. Metal organik yapılı membranların atomik düzeyde detaylı yöntemlerle modellenmesi konulu tez çalışması Sigma Xi En İyi Doktora Tezi Ödülü ve Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği Üstün Doktora Tez Çalışması Ödülü’ne layık görüldü. 2013 yılında aynı bölümde doçent oldu.

Yeni nesil nano-gözenekli malzemelerin enerji uygulamalarındaki potansiyelini belirleyen araştırmalar yapmaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde basılmış 48 makalesi olup, bu makalelere 1283 atıf yapılmıştır. Uluslararası ve ulusal konferanslarda 57 sunum yapmıştır. 2011 yılında L’Oreal Türkiye Genç Bilim Kadını Ödülü’nü, 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü, Koç Üniversitesi Üstün Başarılı Öğretim Üyesi Ödülü’nü, 2014 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü’nü kazanmıştır.

İki kitap bölümü yazmış olan Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerinde yürütücü olarak görev yapmaktadır, American Institute of Chemical Engineers ve American Nano Society üyesidir

Doç. Dr. Duygu Özel Demiralp

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Proteom Bilim Birimi

1977 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü 1999 yılında bitirdi. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Bursu kazanarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 2002 yılında bilim uzmanı olduktan sonra 2004-2006 yılları arasında ABD’de Harvard Tıp Fakültesi, ‘’The Laboratory for Translational Research’’ bölümünde misafir araştırma görevlisi olarak çalıştı. Harvard Tıp Fakültesi’nde çalıştığı dönemde NIH projelerinde araştırmacı olarak yer aldı. 2006 yılında Biyoteknoloji Enstitüsü Temel Biyoteknoloji alanında doktor ünvanını aldı. Aynı enstitüde 2008 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında doçent oldu.

Ankara Üniversitesi 2013 Sağlık Bilimleri Teşvik ödülünün de içlerinde bulunduğu çok sayıda bilimsel ödül sahibi olup, ulusal ve uluslararası birçok bilimsel derneğe üyelikleri vardır. TÜBİTAK ve üniversite kaynaklarınca desteklenen çok sayıda proje yürütmüş ve yurt dışı proje ortaklığı yapmıştır. Yurt dışı ve yurt içi çeşitli proje ve dergi hakemlikleri, çok sayıda bilimsel kongre sunumu, bilimsel yayınları ve 1.000’in üzerinde atıfı mevcuttur.

Halen Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcılığı gibi idari görevlerinin yanısıra, Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Proteomiks Birimi Sorumlu Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Doç. Dr. Duygu Özel Demiralp evli ve Sarp isminde bir oğlu bulunmaktadır.

Doç. Dr. Ramazan Solmaz

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Doç. Dr. SOLMAZ 1979’de Bingöl’de doğmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Solmaz, 2012 yılında Doçent Ünvanı almıştır. Halen Bingöl Üniversitesi Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmaktadır. Malzemelerin dayanımı ve malzeme bilimi, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları, hidrojen enerjisi, yakıt pilleri ve iletken polimerler alanlarında çalışmalar yapmakta olup bu alanlarda çok sayıda yayımlanmış makale ve bildirileri mevcuttur. 2013 yılında ABD’de, Brown University’de nanomalzemeler üzerine çalışmalar yapmıştır.

Malzemelerin korunması ile ilgili dünya bilimine yapmış olduğu katkılar dolayısı ile 2012 yılında Türkiye Korozyon Derneği Yönetim Kurulu tarafından Avrupa Korozyon Federasyonu’nun 3 yılda bir vermiş olduğu KURT SCHWABE ödülüne Türkiye adayı olarak gösterilen Dr. Solmaz ödülü kazanan dünyada 5’nci, Türkiye’de ilk bilim insanı olmuştur. Bununla birlikte daha önce çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde ödüllere layık görülen Doç. Dr. Ramazan Solmaz, uluslararası düzeyde International Journal of Hydrogen Energy, ISRN Corrosion, International Journal of Corrosion, Journal of Materials and Environmental Science ve Progress in Color, Colorants and Coatings bilimsel dergilerde editor/editorial board member olarak görev almaktadır.

Assistant Subject Editor olarak görev almış olduğu International Journal of Hydrogen Energy dergisi alanında dünyanın en iyi dergilerinden olup 3.548 (2012) dergi etki değerine sahiptir. Uluslararası düzeyde seçkin 39 farklı dergide hakem olarak görev almaktadır.

Doç. Dr. Hüsnü Emrah Ünalan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

1980’ doğumlu Doç.Dr. Ünalan, ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 2002’de ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden birincilikle lisans derecesini, 2004’de Rutgers Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve 2006’da doktora derecesini aldı. 2006-2008’de Cambridge Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

Nature Communications, Energy and Environmental Science, Nanoscale, Nanotechnology, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Materials Chemistry, ACS Applied Materials and Interfaces, Journal of Physics D: Applied Physics, RSC Advances, Materials Chemistry and Physics dergileri için hakemlik yapmaktadır. Materials Research Society (MRS) ve American Chemical Society (ACS) üyesidir. The Scientific World Journal için editörlük yapmaktadır. İşlem görmekte olan dört ABD patent başvurusu vardır. Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 50 makalesi olup; bu makalelere 1000’in üzerinde atıf yapılmıştır. Uluslararası konferanslarda sunulmuş 60 kadar bildirisi vardır. İki kitapta bölümü bulunmaktadır.

Materials Research Society (MRS) tarafından 2005’te Lisans Üstü Öğrenci Ödülü’ne, 2009’da Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülüne, 2011’de Prof. Dr. M. Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülüne, 2011 ve 2012 yıllarında ODTÜ Geliştirme Vakfı Genç Araştırmacı Başarı Ödülüne ve 2013’te Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Eser Tümen Üstün Başarı Ödülüne layık görülmüştür. Halen nanoteller ve karbon nanotüplerle elektronik cihazların geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.