Doç. Dr. Hasan Şahin

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Fotonik Bölümü

Doç. Dr. Hasan Şahin 1980 yılında Berlin Almanya’da doğdu. 2011 senesinde Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nden doktora derecesini alarak doktora sonrası araştırmalarını yürütmek üzere University of Antwerp Fizik Bölümü’ne katıldı.  2012-2016 yılları arasında Antwerp Üniversitesi Belçika'da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Dr. Şahin 2014 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan doçentlik unvanını aldı. 2016 yılından itibaren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü’nde göreve başlayan Dr. Şahin, nanoteknoloji alanında “Malzemelerin Elektronik, Manyetik, Kuantum Transport, Fononik ve Optik Özelliklerinin Kuramsal ve Deneysel İncelenmesi” üzerine çalışmalar yürütmektedir. Teorik araçlar ile deneysel bulguların aydınlatılması üzerine tecrübe sahibi olan Dr. Şahin, yurtiçi ve yurtdışında yer alan bir çok deneysel araştırma grubu ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Dr. Şahin ve grubu tarafından yapılan 95 makale Nature Communicaitons, Nano Letters, Physical Review Letters ve Physical Review B gibi üst düzey bilimsel dergilerde basılmış (6000 atıf ve h-index:30) ve uluslararası düzeyde bir çok araştırma grubuna esin kaynağı olmuştur. 2012-2015 Yılları arasında Marie-Curie bursiyeri olan Dr. Şahin, 2016 yılı BAGEP, 2016 yılı FABED, 2017 yılı TÜBA GEBİP ve 2017 yılı ODTÜ Parlar Vakfı ödüllerini almıştır. Dr. Şahin ve grubu (CENT | Computational & Experimental NanoTechnology) tarafından halihazırda yürütülen projeler ile yeni nesil perovksit kristaller, ultra-ince heteroyapılar ve nano-ölçek kaplama malzemelerinin teorik ve deneysel olarak incelenmeleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Doç. Dr. Necip Atar

Pamukkale Üniversitesi – Kimya Mühendisliği

Doç. Dr. Necip Atar lisans (2003), yüksek lisans (2006) ve doktora (2011) derecelerini Dumlupınar Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden almıştır. Doktora tez çalışmalarını Curtin University of Technology, Perth-Avustralya’da tamamlamıştır. 2010-2014 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Kimya Bölümünde çalışmıştır. Dr. Atar 2014 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği bölümünde Doçent olarak görevini yürütmektedir.

Dr. Atar, araştırma grubuyla birlikte, adsorpsiyon, nanokataliz, nanosensörler, elektrokimyasal biyosensörler, elektro-kataliz, yakıt hücreleri, Li iyon piller, polimer içerikli membranlar, atık su arıtımı ve teknik tekstiller gibi farklı sahalarda araştırmalarını yürütmektedir.

Doç. Dr. Necip ATAR’ın basılmış 95 adet uluslararası makalesi olup; bu makalelere 3500’ün üzerinde atıf yapılmıştır ve h-indeksi 41’dir. Uluslararası/ulusal konferanslarda sunulmuş toplam 100’ den fazla bildirisi vardır.

2007 yılında İtalya Başbakanı Mr. Romono Prodi’nin katıldığı “G8-UNESCO World Forum on Education, Research and Innovation: New Partnership for Sustainable Development” konulu toplantıya Türkiye’ yi temsilen davetli olarak katılmıştır. 2011 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen 2nd Nanotoday adlı konferans’ da en başarılı genç bilim insanı ödülünü almıştır.

Doç. Dr. Necip Atar 2016-2017 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğü yapmış, yeteneklerin, bilginin, üretim metodolojisinin ve örneklerinin kamu veya üniversiteler ile işletmeler arasında transfer edilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Yrd. Doç. Dr. M. Reza Nofar

İstanbul Teknik Üniversitesi – Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. M. Reza Nofar, 2005’te Sharif Teknik Üniversitesi Malzeme Mühendisliği-İran’dan lisans derecesini almış olup, Makine Mühendisliği’nde 2008’de Concordia Üniversitesi-Montreal’den yüksek lisans ve 2013’te Toronto Üniversitesi-Toronto’dan doktora derecelerini almıştır. Dr. Reza Nofar, yüksek lisans-doktora arasında (2008-2009) Canada National Research Council’de araştırmacı olarak çalışmıştır. 2013-2015’te McGill Üniversitesi ve Polytechnique de Montreal’de doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuş, ayrıca Concordia Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Ağustos 2015’ten beri İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Şu ana kadar h-indeksi 21, i-10 indeksi 26 ve aldığı toplam atıf sayısı 1500 üzerindedir.

Dr. Reza Nofar’ın çalışma alanları polimer prosesi, biyopolimerler, polimer harmanlar, polimer nanokompozitler, mikro/nanofibril polimerik sistemler ve mikro/nanogözenekli polimerik köpükler olarak sıralanabilir. Kendisinin yazdığı ve Elsevier’de yayınlanan 1 adet kitabı, 2 adet kitap bölümü, 3 adet patenti, uluslararası atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde 33 adet makalesi, 60 adet konferans yayını ve 30’dan fazla endüstriyel çalıştay/rapor/sunumları bulunmaktadır.

Dr. Nofar çeşitli uluslararası ve kurumsal ödüller ve burslar kazanmıştır. Bunlara Kanada kapsamında; “FQRNT PDF”, “NSERC-Alexander Graham Bell”, “FQRNT PhD” ve “Queen Elizabeth II” ödül ve bursları dahildir.

Doç. Dr. Tolga Çukur

Bilkent Üniversitesi – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Tolga Çukur, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden fakülte birincisi olarak lisans derecesini (2003) aldı. “Stanford Graduate Fellowship” bursu ile Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans (2005) ve doktora (2009) çalışmalarını tamamladı. Devamında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Helen Wills Nörobilim Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmalarını (2010-2013) gerçekleştirdi. 2013 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, araştırmalarını Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi ile Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi’nde yürütmektedir.

Dr. Çukur’un araştırmaları yenilikçi biyomedikal görüntüleme, makine ve derin öğrenme tekniklerinin biyoloji ve tıp alanlarındaki uygulamaları üzerinde odaklanmıştır. Dr. Çukur’un uluslararası atıf endeksli dergilerde 31 makalesi ve uluslararası konferanslarda 48 bildirisi vardır. Bu yayınlara 700’e yakın atıf yapılmıştır.

Dr. Çukur’un aldığı ödüller arasında 2017 IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü, 2017 IEEE Senior Membership, 2017 Bilim Akademisi BAGEP, 2015 TÜBA-GEBİP, 2015 EMBO Installation Grant, ve 2013 Marie Curie Reintegration Grant bulunmaktadır.