Yrd. Doç. Dr. Emine Ülkü SARITAŞ

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş, 2002’de Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. “Stanford Graduate Fellowship” bursu ile Stanford Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans (2004) ve doktora (2009) çalışmalarını tamamladı. 2010-2013 yılları arasında “Siebel Stem Cell Institute Postdoctoral Fellowship” ile Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Biyomühendislik Bölümü’nde doktora sonrası araştırmalarını sürdürdü. 2013’ten beri Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve araştırmalarını Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi’nde (UMRAM) yürütmektedir.

Dr. Sarıtaş’ın araştırmaları yenilikçi biyomedikal görüntüleme teknolojileri geliştirme, özellikle manyetik parçacık görüntüleme (MPG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) teknolojilerinin görüntü kalitesinin artırılması, ve bu tekniklerin biyoloji ve tıp alanlarındaki uygulamaları üzerine odaklanmıştır. Dr. Sarıtaş’ın uluslararası atıf endeksli dergilerde 27 makalesi ve uluslararası konferanslarda 65 bildirisi vardır. Bu yayınlara 1000’e yakın atıf yapılmıştır. 2015’te 5. Uluslararası Manyetik Parçacık Görüntüleme Çalıştayı’nın (IWMPI 2015) başkanlığını yapmıştır. Halen Nature Scientific Reports ve IEEE Transactions on Medical Imaging dergilerinde editörlük yapmaktadır ve IEEE Türkiye’nin Mühendislikte Kadın Topluluğu başkanıdır.

Dr. Sarıtaş’ın aldığı ödüller arasında 2016 Bilim Akademisi BAGEP, 2015 TÜBA-GEBİP ve 2013 Marie Curie Reintegration Grant bulunmaktadır.

Doç. Dr. Gökhan DEMİREL

Gazi Üniversitesi Kimya

Doç. Dr. Gökhan Demirel Lisans (1996-2000), yüksek lisans (2001-2002) ve doktora (2003-2006) derecelerini Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden almıştır. Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra önce Hacettepe Üniversitesi Kimya mühendisliği bölümünde (2006-2007), takiben University College Cork-İrlanda (2007-2008) ve The Pennsylvania State University-ABD (2008-2010) de doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Ocak 2011 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak Gazi Üniversitesi Kimya Bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. Dr. Demirel 2012 yılından bu yana aynı bölümde Doçent olarak görevini yürütmektedir.

Dr. Demirel, araştırma grubuyla birlikte, biyo-esinlenilmiş malzemeler, kendiliğinden düzenlenen sistemler, opto-akışkan platformlar ve yeni nesil sensor platformları gibi farklı sahalarda araştırmalarını yürütmektedir. Dr. Demirel’in uluslararası atıf endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 60’dan fazla makalesi, patentleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bu çalışmalarından dolayı TÜBA-GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (2014), Mustafa Parlar Araştırma Teşvik (2012), FABED Eser Tümen Üstün Başarı (2013), BAGEP-Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları (2014) Ödüllerine layık görülmüştür.

Doç. Dr. Hazım Kemal EKENEL

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel lisans ve yüksek lisans derecelerini 2001 ve 2003 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden, doktora derecesini 2009 yılında Karlsruhe Üniversitesi (TH) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden aldı. 2009-2011 yılları arasında Karlsruhe Üniversitesi’nde araştırma grubu lideri olarak çalıştı. 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde göreve başladı. Halen bu bölümde doçent olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ekenel’in araştırma konuları görüntü işleme, bilgisayarla görü, örüntü ve nesne tanıma üzerine olup, başta yüz tanıma olmak üzere, yüz modelleme, kişilerin duygu durum, yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarının yüz imgelerinden çıkarımı konularında çok sayıda çalışma yapmış ve atıf almıştır. Kurucusu olduğu İTÜ SiMiT Lab’da yürüttüğü araştırmalar, ulusal, uluslararası ve endüstriyel fonlar tarafından desteklenmektedir.

Dr. Ekenel, 2008’de Avrupa Biyometrik Araştırma Ödülünü kazanmış, 2010 yılında Alman Mükemmeliyet İnisiyatifi kapsamında, Alman Araştırma Kurumu (DFG) tarafından genç araştırmacı desteğine layık görülmüştür. Araştırma grubu ile birlikte katıldığı “Facial Expression Recognition and Analysis Challenge 2011” ve “Emotion Recognition in the Wild Challenge 2013” uluslararası teknoloji değerlendirmelerinde Avrupa’dan en iyi yüz ifadesi analizi sistemlerini geliştirmiş, 2016’da “International Challenge on Biometric Recognition in the Wild” yarışmasında birincilik kazanmıştır.

Doç. Dr. Önder METİN

Atatürk Üniversitesi Kimya

Önder Metin 1981 yılında Adana’da doğdu. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden lisans derecesini, 2006 yılında ODTÜ Kimya Bölümünden yüksek lisansını ve 2010 yılında da doktorasını aldı. 2009 yılında TÜBİTAK bursiyeri olarak Brown Üniversitesi, Kimya Bölümü, ABD ’de 6 ay ve 2010 yılında Darmstadt Teknik Üniversitesi/Almanya’da 3 ay çalıştı. 2012-2013 yılları arasında Brown Üniversitesi, Kimya Bölümü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

Doç. Dr. Önder Metin’in basılmış 60 adet uluslararası makalesi olup; bu makalelere 2600’ün üzerinde atıf yapılmıştır ve h-indeksi 26’dır. Uluslararası/ulusal konferanslarda sunulmuş toplam 55 bildirisi vardır. Dr. Metin 15’e yakın ulusal ve uluslararası projede yürütücü/araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Dr. Önder Metin; 2011 yılında “9. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı” ödülüne, 2013 yılında ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı tarafından verilen “Araştırma Teşvik Ödülü”ne, 2014 yılında TÜBA “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı” (GEBİP) ödülüne ve 2015 yılında FABED “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne, 2017 yılında ise Bilim Akademisi “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP)”ne layık görülmüştür.

Doç. Dr. Önder Metin halen Atatürk Üniversitesi, Kimya Bölümü’nde bimetalik nanopartiküller, heterojen kataliz uygulamaları, hidrojen depolama, elektrokataliz ve lityum-hava bataryaları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Doç. Dr. Sefaattin TONGAY

Arizona Eyalet Üniversitesi – Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doç. Dr. Sefaattin Tongay 1980 yılında Berlin Almanya’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Türkiye’de aldıktan sonra, doktora derecesini Florida Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. 2011-2014 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2014 yılında Arizona Eyalet Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde göreve başladı ve halen bu bölümde görev yapmaktadır.

Dr. Tongay nano-malzemeler, kataliz, DNA-replikasyonu, nano-elektronik ve fotonik uygulamalar üzerine çalışmakta olup, ABD ulusal bilim merkezi, Hava Kuvvetleri ve Enerji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamında 100’den fazla makalesi, uluslararası konferanslarda 100’den fazla sunumu ve 2 patenti olup; bu yayınlara her yıl 2000’in üzerinde atıf yapılmaktadır ve h-indexi 36’dır. Çalışmaları dünyaca ünlü Nature Physics, Nature Chemistry ve Nature Nanotechnology gibi dergilerde defalarca yayımlanmış olup, ABD’de medyası ve popüler dergileri tarafindan defalarca başlıklara taşınmıştır.

MRS, APS, AVS’ye üye olan Dr. Tongay, Applied Physics Review ve Nature Publications 2D Materials & Applications dergisinde editörlük yapmaktadır. Almış olduğu akademik ödüllerin arasında en prestijli Amerikan Başarılı Genç Bilim İnsanı (2016 NSF CAREER), 2016 Fransa Ulusal Araştırma Yabancı Bilim İnsanı, Arizona Eyalet Üniversitesi En İyi Profesör (2016 ve 2017) ve 2011 TomScott Memorial ödülleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

Behçet Uğur Töreyin, elektrik-elektronik mühendisliği alanında, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (2001), yüksek lisans (2003) ve doktora öğrenimlerini (2009) ise Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında, geliştirilmesine katkı sağladığı Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi yurt genelinde yüzden, dünya üzerinde ise iki yüz elliden fazla bölgeye kurulmuştur. Sistemle, 2007-2014 yılları arasında yurdumuzda 40 Milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlandığı bildirilmiştir.

Doktora çalışmalarının ardından Minnesota Üniversitesi ile Teksas A&M Üniversitesi-Katar’da araştırmacı olarak çalışan Töreyin, 2011-2015 yılları arasında Çankaya Üniversitesi mühendislik fakültesinde görev yapmıştır.

Hâlen, araştırmalarını ve öğretim çalışmalarını, işaret işleme ve örüntü tanıma alanlarında, görüntü/video sıkıştırma/çözümleme, haberleşme sistemleri ve veri işleme uygulamalarına yönelik olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nde sürdürmektedir. Çalışmalarının odağında, görünür/kızılberisi/hiperspektral kameralar, pasif kızılberisi algılayıcılar, mikrofonlar, titreşim algılayıcıları ve tayf sezinleme aygıtları gibi farklı pek çok algılayıcıdan gelen işaretlerin anlamlandırılması ve sıkıştırılması amacıyla özgün yöntemlerin geliştirilmesi yer almaktadır.

Bugüne dek görüntü/video çözümleme uygulamaları ile haberleşme sistemleri için işaret işleme alanlarında ulusal/uluslararası kuruluşlarca desteklenen on yedi araştırma projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak bilimsel çalışmalar yürütmüş olan Töreyin'in, bir kitabı ve patenti ile çok sayıda atıf almış seksenin üzerinde hakemli makale, bildiri ve kitap bölümü bulunmaktadır.