Doç. Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya

Doç. Dr. Demirkol, 1980’de doğdu. 2002’de Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü’nden 2002’de lisans, 2004’de yüksek lisans ve 2010’da doktora derecesini aldı. 2012 yılında doçent olarak ünvanlandırıldı.

Doktora çalışmaları sırasında ENEA Roma/İtalya, University of Applied Sciences Jena, Medikal Mühendisliği ve Biyoteknoloji Bölümü Jena/Almanya ve Leibniz University of Hannover Teknik Kimya Enstitüsü Hannover/Almanya’da; doktora sonrasında ise Federation of European Biochemical Societies (FEBS)’den kazandığı burs ile Leibniz University of Hannover’de çalışmalar yürüttü.

2013 yılında UNESCO-L’ORÉAL Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursu’na ve ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Araştırma Teşvik Ödülü’ne, 2014 yılında Fevzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu, Araştırma Destek Ödülü’ne, 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.

Biosensors and Bioelectronics, Microfluidics and Nanofluidics, International Journal of Biological Macromolecules, Journal of Electroanalytical Chemistry, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Materials Science and Engineering C dergileri için hakemlik yapmaktadır. Ege Üniversitesi, Biyokimya Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Doç. Dr. Dilek Odacı Demirkol’un Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 73 makalesine 1.100’ün üzerinde atıf yapılmıştır. Doç. Dr. Demirkol çeşitli bileşiklerin ve hücrelerin belirlenmesine yönelik özgün biyofonksiyonel yüzeylerin tasarlanması üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Doç. Dr. Sinan GEZİCİ

Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. Sinan Gezici, lisans öğrenimini 1997-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra, doktora çalışmaları için Princeton Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’ne katıldı. 2006 yılında doktora derecesini aldıktan sonra bir yıl süreyle Mitsubishi Elektrik Araştırma Laboratuvarları’nda çalışan Dr. Gezici, 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliğine
başladı. Halen bu bölümde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.

Dr. Gezici’nin araştırma alanları arasında istatistiksel işaret işleme ve telsiz haberleşme yer almaktadır. Bu alanlarda yaptığı çalışmalar sonucunda bir kitap, bir kitap derlemesi, 10 kitap bölümü ve çeşitli makaleleri yayınlanmıştır. Ayrıca işaret işleme, haberleşme ve radar sistemleri üzerine 13 adet ABD ve 2 adet Avrupa patentine sahiptir.

IEEE’de kıdemli üye olan Dr. Gezici, IEEE Transactions on Communications, IEEE Wireless Communications Letters ve Journal of Communications and Networks dergilerinde editörlük yapmaktadır. Dr. Gezici’nin aldığı ödüller arasında, 2010 yılı Bilkent Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülü, 2012 yılı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü, 2013 yılı TÜBA GEBİP ödülü ve 2014 yılı Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) yer almaktadır.

Doç. Dr. Ali KOŞAR

Sabancı Üniversitesi Makine Mühendisliği

Ali Koşar İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde aldı. 2001’de Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini aldıktan sonra, Rensselaer Polytechnic Institute Makine Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora derecelerini 2003 ve 2006 yıllarında aldı.

Yeni nesil mikro akışkan sistemler konusunda dünya çapında öncü araştırmacılardan biridir. Araştırma alanları, kaynama ısı transferi, mikro/nano ölçek ısı transferi, mikro akışkan sistemler ve kavitasyonu içeren bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Çalışmalarıyla dünyada ve ülkemizde mikroakışkan sistem tasarım ve geliştirilmesine büyük katkıları olmuştur. Araştırma sonuçlarını, deneyimlerini birçok seminer ve derslerde bilim insanlarıyla, üniversite ve lise yaz okullarında lise öğrencileriyle paylaştı.

Alanındaki en prestijli dergilerde basılmış 50’yi aşkın makalesine 1.000’in üzerinde atıf yapıldı. Başarılı çalışmalarından dolayı “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” ve “Kadir Has Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” gibi birçok ulusal ödülün yanı sıra “ASME (American Society of Mechanical Engineers) ICNMM Üstün Erken Kariyer Ödülü” ve “ASME MEMS Bölümü En İyi Makale Ödülü” gibi birçok uluslararası ödül aldı. Özgün ve disiplinlerarası çalışmaları sonucunda, ulusal tıbbi cihaz üretme yolunda önemli sonuçlar elde etti ve patent başvuruları yaptı.

Doç. Dr. Veysi Erkcan ÖZCAN

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü

1978 yılında Ankara’da doğan Erkcan Özcan, 1995’de TED Ankara Koleji’nden, 1999’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. ODTÜ’de çift anadal programına katılıp hem elektrik-elektronik mühendisliği, hem de fizik bölümlerini bitiren Özcan, Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nde deneysel parçacık fiziği alanında doktorasını tamamladı.

2006 yılının başında Londra’daki University College London’da doktora sonrası araştırmalara başladı. CERN-ATLAS Deneyi’nin parçası olan bu araştırmaların ilk yılında Londra’da bulunan Özcan, devamında düzenli olarak CERN’de bulundu. Bu süre zarfında özellikle ilgilendiği konular arasında Higgs Bozonu’nun olmadığı fiziksel modeller ve yeni ağır parçacıkların Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (LHC) keşfedilebilirliği ve ATLAS algıcının tetikleme sistemindeki iz sürme yazılımının iyileştirilmesi yer aldı.

Ocak 2011 itibariyle 11 yıl aradan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ve bu tarihten beri Boğaziçi Üniversitesi CERN-ATLAS takımının liderliğini yapmakta. Akademik kariyeri boyunca sürekli büyük ekipler içerisinde rol oynayan Özcan’ın yer aldığı 600’ün üstünde yayının toplam atıf sayısı 50 bin kadar. Bu sayılara ulaşılabilmesinin temelinde bilimin evrenselliğinin ve takım çalışmasının yattığını düşünen Özcan, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sadece bilim insanlarına değil, toplumun tamamına mal edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Doktora aşamasından liseye kadar öğrencilerle beraber aktif çalışmalar yürüten Özcan, okullarda seminerler verip, popüler bilim yazıları yazmaktadır.

Doç. Dr. Tevfik Metin SEZGİN

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Dr. Sezgin, doktorasını MIT’de, doktora sonrası çalışmalarını Cambridge Üniversitesi’nde tamamladı. 2009 yılında Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne katıldı. 2010 yılı yazını Harvard Üniversitesi’nde Koç-Harvard Ziyaretçi Bursiyeri olarak geçirdi.

Kurduğu Akıllı Arayüzler Laboratuvarı’na kısa zamanda çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi katarak kuvvetli bir grup oluşturup, Koç Üniversitesi’nde birçok ulusal ve uluslararası projenin yürütücüsü oldu. Bunlar arasında bir TÜBİTAK Kariyer projesi, Avrupalı ortaklarla yürüttüğü iki ERA-NET projesi, bir AB destekli FP7 projesi, bir TÜBİTAK Öncelikli Alanlar 1003 projesi ve bir Sanayi Bakanlığı destekli SANTEZ projesi bulunmaktadır. Bu ulusal ve uluslararası projelerine ek olarak Türk Telekom ve Koç Sistem gibi şirketlerin desteklediği endüstriyel projeler yürüttü.

Çalışmalarından çok sayıda dergi ve konferans yayını, 3 uluslararası patent başvurusu, 6 buluş bildirimi üretildi. Dr. Sezgin’in yayınları 900’ün üzerinde atıf topladı. Çalışmaları Türkiye Bilimler Akademisi’nin TÜBA-GEBİP Ödülü ve Türk Telekom Ar-Ge Teknoloji Transferi Ödülü’ne değer görüldü.

TÜBİTAK Bilim Genç dergisinin Yayın Danışma Kurulu üyesi olan Dr. Sezgin, çalışmalarını, 11’i yüksek lisans, 7’si doktora öğrencisi ve 3’ü doktora sonrası araştırmacı olmak üzere 20’den fazla araştırmacı ile birlikte yürüttü; ekip üyelerinin ülkemiz bilimine kazandırılmasını sağladı.

Doç. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN

Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği

Doç. Dr. Taşdelen 1979 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 2000’de Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’nden lisans, sırasıyla 2002 ve 2008 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

2010’da yardımcı doçent olarak göreve başladığı Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü’nde 2013’te doçent ünvanını alarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Ağırlıklı araştırma konuları polimerlerin sentezi ve karekterizasyonu, kontrollü polimerizasyon teknikleri, fotopolimerizasyon, fonksiyonel polimerler ve nanokompozitler olan Dr. Taşdelen bir çok Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK projelerinde görev aldı. Yayınlarının çoğu polimer kimyası alanında etki faktörü en yüksek olan dergilerde olmak üzere uluslararası dergilerde yayınlanmış 68 adet makalesi, çeşitli bilimsel kitaplarda yayınlanmış 16 adet kitap bölümü, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 70’nin üzerinde bildirisi mevcuttur. Ayrıca 2011 yılından bu yana Designed Monomers and Polymers adlı uluslararası dergide asosiye editörlük görevini devam ettirmektedir.

Dr. Taşdelen, 2011’de Fevzi AKKAYA Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Üstün Başarı ve 2012’de TÜBİTAK Teşvik Ödüllerine layık görüldü.