Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık

Karadeniz Teknik Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında lisans diplomasını almış; 2010 yılında Doktor, 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent ve ardından 2018 yılında Profesör kadrosuna atandı.

4 kitabı, 2 kitap bölümü, 6 ulusal/uluslararası kongre düzenleme kurul üyeliği, 116 tanesi SCI/SCIE kapsamındaki uluslararası dergilerde olmak üzere hakem değerlendirmesinden geçerek yayımlanmış toplam 192 bilimsel yayını, 126 adet ulusal/uluslararası bildirisi, 1924 adet uluslararası atıfı (H=25) bulunmaktadır.

Yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile 2015, 2016 ve 2017 yıllarında KTÜ’de “Yılın Genç Bilim İnsanı” ve “Yılın Bilim İnsanı” ödüllerini aldı. 2016 yılında uluslararası “Araştırmada Mükemmeliyet” ödülüne (Award for Excellence in Research, 4th Academic Brillance Awards-2016) layık görüldü. 2009-2018 yılları arasında öğrenci grupları ile birlikte ulusal/uluslararası birçok yarışmada birincilik kazandı.

Birçok araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Altunışık aynı zamanda KTÜ’de çeşitli idari görevlerde de bulundu. Altunışık, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Begüm Demir

Berlin Teknik Üniversitesi – Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri

Prof. Dr. Begüm Demir doktora derecesini Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 2010 yılında aldı. 2010-2013 yılları arasında İtalya’da Trento Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Aynı üniversitede 2013 yılında yardımcı doçent, 2017 yılında ise doçent unvanlarını alarak İtalya'da Haberleşme Mühendisliği alanında çalışan en genç doçentlerden birisi oldu. 2018 yılında kendi ekibini kurmak üzere Berlin Teknik Üniversitesi’nin Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaya başladı. 

2018 yılından beri Dr. Demir, araştırma grubuyla birlikte uydu görüntülerinin analizi ve işlenmesi üzerine araştırmalarını Berlin Teknik Üniversitesi’nde yürütmektedir. Dr. Demir’in uluslararası atıf endeksli dergilerde 26 makalesi ve uluslararası konferanslarda 60 bildirisi vardır. Bu yayınlara 1500’e yakın atıf yapılmıştır ve h-indeksi 20’dir.

Dr. Demir Türkiye’de 2014 yılından beri ‘Uzaktan Algılama İçin Sinyal ve Görüntü İşleme’ üzerine çalıştaylar düzenlemektedir. Ayrıca Türkiye’de birçok üniversitede seminerler vermektedir.

Dr. Demir’in çalışmaları ''yüksek riskli-yüksek kazançlı'' projeleri destekleyen Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenmektedir. Dr. Demir ERC tarafından desteklenen sayılı Türk araştırmacılarından birisidir. Ayrıca, Dr. Demir 2018 yılında ‘IEEE Yerbilimleri ve Uzaktan Algılama Topluluğu’ tarafından Erken Kariyer Ödülü’ne layık görülmüştür.

Dr. Öğretim Üyesi Erdem Cüce

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Makine Mühendisliği

Dr. Erdem Cüce 2006 yılında Uludağ Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans derecesini, 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2011-2012 yılları arasında Birkbeck College, University of London’da MFP programını tamamladı ve 2012 yılında Institute of Sustainable Energy Technologies, University of Nottingham’da doktora eğitimine başladı. Programdan 2014 yılında başarıyla mezun olarak doktora derecesini aldı. Aynı yıl University of Nottingham’da post-doktora eğitimine başladı ve başta 7th Framework ve Horizon2020 olmak üzere Innovate UK, DECC, EPSRC gibi uluslararası fon organları tarafından desteklenen çeşitli projelerde uzman araştırmacı olarak çalıştı.

Temiz enerji teknolojileri ve düşük/sıfır karbon bina uygulamaları alanında yüksek etki değerli uluslararası dergilerde 60’a yakın bilimsel makaleye başlıca yazar olarak katkıda bulundu. Dr. Erdem Cüce, aynı zamanda saygın uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 3 kitap/bölüm editörlüğü, tekrarlı uluslararası konferanslarda 60’a yakın bildiri, her yıl düzenli olarak davet edildiği çağrılı konuşmalar ve ulusal patent çalışmaları ile temiz ve sürdürülebilir enerji teknolojileri alanında öncü çalışmalara imza attı. 2018 itibariyle Dr. Erdem Cüce’nin bilimsel çalışmalarına 2000’den fazla atıf yapılmıştır ve h-indeksi 24’tür.

Doç. Dr. Evren Mutlugün

Abdullah Gül Üniversitesi – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Doç Dr. Evren Mutlugün; lisans derecesini 2005 yılında üç yılda mezun olduğu ODTÜ Fizik Bölümü’nden şeref öğrencisi olarak aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2007 ve 2011 yıllarında Bilkent Üniversitesi’nden alan Mutlugün, 2014 yılında Abdullah Gül Üniversitesi’ne katılmadan önce 2012-2014 yılları arası Singapur’da Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

Dr. Mutlugün lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası seviyesinde araştırmacılardan oluşan araştırma grubu ile optoelektronik uygulamalar için düşük boyutlu fonksiyonel nanomalzemeler ve aygıtlar üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Alanının en önde gelen Nano Letters, Advanced Materials, Nano Today, ACS Nano gibi dergilerinin de aralarında bulunduğu 50 üzeri SCI dergi yayını, onlarca uluslararası konferans bildirisi olan Mutlugün 2014 Bilim Akademisi Derneği Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2014 FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü ve 2017 Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibidir. Londra’da Royal Academy of Engineering tarafından düzenlenen “Leaders in Innovation Fellowships” programında sunduğu teknolojik iş fikri ile 2017 yılında birincilik ödülü almıştır.

Dr. Mutlugün halen AGÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak çalışmakta ve aynı zamanda kurucusu olduğu teknoloji firmasının direktörlüğünü yapmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola

İskenderun Teknik Üniversitesi – Biyomedikal Mühendisliği

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünden lisans eğitimini bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim dalında, Doktora eğitimini ise 2013 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Doç. Dr. Mehmet Lütfi YOLA, Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) programı kapsamında 2013 yılında Sinop Üniversitesine Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2015 yılında Doçent olan Mehmet Lütfi YOLA 2017 yılından bu yana İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Biyomedikal Mühendisliği Bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Dr. Yola’nın araştırmaları farmasötik preparat, kan, idrar, gıda, su gibi gerçek numune ortamlarında önemli analitlerin veya hedef moleküllerin mikro ya da nano seviyelerinde hassas tayinine yönelik Sensör/Biyosensör’lerin tasarımı ve validasyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Dr. Yola’nın etki faktörü yüksek ve SCI/SCI expanded indekslerinde taranan dergilerde 85 makalesi ve uluslararası/ulusal konferanslarda sunulmuş toplam 50 bildirisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 8 projede yürütücü/araştırmacı olarak görev yapmış olan Dr. Yola’nın şu ana kadar h-indeksi 42 ve aldığı toplam atıf sayısı 4400 civarındadır.

Prof. Dr. Murat Kaya

Aksaray Üniversitesi – Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Prof. Dr. Murat Kaya 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Lisans derecesini almıştır. Ardından Yüksek Lisans (2005) ve Doktorasını (2008) Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilimdalı’nda tamamlamıştır. 2006 yılında Erasmus Programı kapsamında 8 ay Belçika Gent Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmüştür. 2008 yılında Lifelong Learning Programı ile London Imperial College’da 8 ay BARRALAB’da çalışmıştır. 2017-2018 yıllarında TÜBİTAK 2219 Programı kapsamında 10 ay University of California Merced’de AMEMIYA LAB’da çalışmalar yapmıştır. Dr. Kaya halen Amerika, Yeni Zelanda, Almanya, İspanya, Litvanya, Danimarka ve Letonya’dan bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

Yüksek lisans ve doktora süresince sucul omurgasızların taksonomisi, ekolojisi ve moleküler sınıflandırılması üzerine çalışmalar yapan Dr. Kaya, lisansüstü eğitiminde almış olduğu bilgi birikimini kullanarak doktora sonrası malzeme bilimine biyolojik bir bakış açısı kazandırmış ve çalışmalarına bu doğrultuda yön vererek toplum yararına çalışmalara odaklanmıştır. Bu bağlamda meyve ve sebzelerin raf ömrünü artırmak amacıyla biyolojik jel üretimi, böcek zırhından sağlıklı zayıflama ürünü, su yosunlarından üretilen selüloz nanofiberlerin esnek beton üretmek amacıyla kullanımı, sulardan ağır metal giderimi, bitki polenlerinin modifiye edilerek ilaç taşıyıcı kapsül olarak kullanımları, multidisipliner uygulamalar için süngerlerden gözenekli mikro cam kürelerin üretimi gibi çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Kaya’nın SCI/SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 98 makalesi, 2 patent başvurusu, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda bildirisi ve bu çalışmalarına aldığı 1798 atıfı bulunmaktadır.